.

Naszą witrynę przegląda teraz 190 gości 

 

Zamówienia publiczne PDF Drukuj Email

6.07.2023

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

"Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

SWZ

Załącznik Nr 5 do SWZ - Projekt umowy
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofery
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SWZ - Doświadczenie Wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

 

22.03.2023

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Unieważnienie postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

SWZ
Załącznik Nr 1 do Umowy
Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz oferty
Załącznik Nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik Nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SWZ – Projekt Umowy
Załącznik Nr 6 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy
Załącznik Nr 7 do SWZ – Wykaz osób
Załącznik Nr 8 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

 

08.07.2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


SWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz ofery.docx

Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu.docx

Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby.docx

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx

Załącznik Nr 5 do SWZ - Projekt umowy.docx

Załącznik Nr 6 do SWZ - Doświadczenie Wykonawcy.docx

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób.docx

Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu.docx

 

28.06.2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.

SWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz ofery.docx

Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu.docx

Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby.docx

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx

Załącznik Nr 5 do SWZ - Projekt umowy.docx

Załącznik Nr 6 do SWZ - Doświadczenie Wykonawcy.docx

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób.docx

Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu.docx

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

1.03.2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

17.02.2022

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

SWZ
Załącznik Nr 1 do SWZ- Formularz oferty
Załącznik Nr 1 do Umowy
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostepniajacego zasoby
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projekt Umowy
Załącznik Nr 6 do SWZ - Doświadczenie wykononawcy 2022
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu

29.12.2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

SIWZ
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Doświadczenie wykonawcy
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie o uprawnieniach osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Projekt umowy
Załącznik do umowy

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

29.12.2020

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

SIWZ.pdf
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Projekt umowy
Doświadczenie wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


26.11.2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Organizowanie kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofery

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Projekt Umowy

Załącznik Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ -  Doświadczenie wykononawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach

Zapytania do tresci SIWZ 3.12.2019

SIWZ po zmianach z dnia 3 grudnia 2019 roku

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


08.10.2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej”

Załącznik Nr 5 do SIWZ- projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofery

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

03.1.2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.”

SIWZ Fitness i Cardio-siła 2019.pdf

Załączniki do SIWZ.doc

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

22.10.2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej”

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 5.docx

Zapytania do treści SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


9.10.2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej

 

16.05.2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”


07.05.2018

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:„Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony, w tym konwojowanie wartości pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx

Załącznik Nr 2 do SIWZ- oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik Nr 3 do SIWZ-oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx

Załącznik Nr 4 do SIWZ- oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Załącznik Nr 5 do SIWZ - doświadczenie wykonawcy.docx

Załacznik Nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx

Załącznik Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o uprawnieniach.docx

Załącznik Nr 8 do SIWZ Umowa - projekt.docx

Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Unieważnienie postępowania.pdf


2018.03.16

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert

2017.11.08

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf
Załącznik Nr 1 do SIWZ- Formularz ofery
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Załącznik Nr 5 do SIWZ- projekt Umowy

2017.10.26

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą: „Dostawa energii elektrycznej”

Unieważnienie postępowania.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytania do tresci SIWZ_5.pdf

Zapytania do tresci SIWZ_4.pdf

Zapytania do treści SIWZ nr 3.pdf

Zapytania do treści SIWZ nr 2.pdf

Zapytania do treści SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik nr 1 di SIWZ.docx

Załącznik nr 2 di SIWZ.docx

Załącznik nr 3 di SIWZ.docx

Załącznik nr 4 di SIWZ.doc

Załącznik nr 5 di SIWZ.docx

2017.08.30

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro, którego przedmiotem jest:

„Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym doMiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.”

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ.pdf

Załaczniki do SIWZ.docx

Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

2016.11.03

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej „Zamawiającym" zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

„Dostawa energii elektrycznej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o otwarciu ofert.pdf

zapytania do treści SIWZ.pdf
zapytania do treści SIWZ_2.pdf

ogloszenie o zamowieniu.pdf
siwz.pdf
zalącznik nr 1 do siwz formularz ofertowy.docx
zalącznik nr2 do siwz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx
zalącznik nr3 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
załącznik nr4 do siwz oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx
załącznik nr5 do siwz projekt umowy.docx2016.08.08

Unieważnienie postępowania

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ORGANIZOWANIE, KIEROWANIE I  KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W AQUAPARK KUTNO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 54 I BASENIE ZEWNĘTRZNYM PRZY UL. NARUTOWICZA 47 NALEŻĄCYCH DO MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KUTNIE

unieważnienie postępowania.pdf


2016.07.28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf2016.07.21

Wyjaśnienia do SIWZ

Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Odpowiedzi na zapytania_21_07_2016.pdf


2016.07.19Wyjaśnienia do SIWZ

Organizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Odpowiedzi na zapytania_19_07_2016.pdf
Instrukcja bezpieczeństwa w Aquaparku Kutno z dnia 01.06.2012 r.pdf
Regulamin basenu zewnętrznego przy ul. Narutowicza 47.pdf2016.07.14

Ogłoszenie o zamówieniu

rganizowanie, kierowanie i  koordynowanie działań ratowniczych w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zgodnie z art. 21 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o  bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Załączniki do SIWZ.docx (wersja edytowalna)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

2016.03.03


Ogłoszenie o zamówieniu

Świadczenie kompleksowych usług ochrony na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.2016.03.03

Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załączniki do SIWZ.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


2015-11-16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty2015-11-04

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony

Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła w Aquapark Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu 296914-2015

SIWZ fitness 2015
2015-08-31

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o ogłoszeniu przetargu

SIWZ_Energia

Załączniki do SIWZ_Energia


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 2

Infomacja o zmianie treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie załącznika do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ nr 4

Załącznik Nr 1 do SIWZ – plik edytowalny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy