.

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

 

10 lat - 10 konkursów PDF Drukuj Email
środa, 23 marca 2022 09:08

Regulamin akcji konkursowej „Aquapark Kutno -10 lat razem-10 konkursów!”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji konkursowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kutnie, przy ul. Kościuszki 26, NIP: 7752467709

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Akcja konkursowa nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Serwisfacebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją akcji konkursowej na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

4. W akcji konkursowej mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 13 rok życia (po uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów prawnych) oraz osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w akcji konkursowej jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Warunkiem udziału w akcji konkursowej jest polubienie fanpage’a Aquapark Kutno -MOSiR Kutno.

7. Akcja konkursowa rwa od 24 marca2022r.do 30 maja2022r. i jest podzielona na 10 konkursów, które odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.

7a. Szczegółowy harmonogram konkursów: przez kolejnych 10 czwartków (tj. 24 marca, 31 marca, 7 kwietnia, 14kwietnia, 21 kwietnia, 28 kwietnia, 5 maja, 12 maja, 19 maja,26 maja) w godzinach popołudniowych na fanpage’u Organizatora pojawi się zadanie konkursowe w formie postu. Uczestnicy konkursu mogą odpowiadać pod postem przez 4 dni, tj. do poniedziałku do godziny 12:00. Komentarze pojawiające się po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

8. Wyniki konkursów będą ogłaszane we wtorki.

9.Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/AquaparkKutnoMOSiRKutno.

Zadanie konkursowe

10. Zadania konkursowe będą polegały na zdobyciu jak największej liczby reakcji (np. like’ów) pod komentarzem/lub wytypowanie odpowiedzi najbliższej prawdzie. Do niektórych zadań będzie przydzielane jury.

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W akcji konkursowej można brać udział wielokrotnie.

12a. W przypadku problemów z rozstrzygnięciem np. dwa takie same komentarze najbliższe prawdzie wygrywa osoba, która jako pierwsza udzieliła odpowiedzi.

13. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez głosowanie użytkowników (ilość reakcji)lub wybrana zespół pracowników MOSiR Kutno. Sposób wybrania zwycięzcy będzie zawsze wskazany w poście konkursowym.

14. Zwycięzcy konkursów zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody we wtorkowym poście opublikowanym na fanpage’u Organizatora.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, niecenzuralne słowa, ośmieszające memy lub zdjęcia będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest MULTIKARNET, czyli karta uprawniająca do 10 wejść do dowolnej strefy.

17a. MULTIKARNET może być realizowany na terenie Aquaparku Kutno do 31 grudnia 2022r. włącznie.

17b. Rozlicza się następująco w przypadku korzystania z:

-strefy basenowej lub siłowni jedno wejście –maksymalnie 2 osoby bez ograniczeń czasowych,

-strefy squash oraz kręgle: rezerwacja jednego kortu lub toru na godzinę.

17c. Z MULTIKARNETU mogą korzystać osoby trzecie.

18. Nagrodę można odebrać tylko osobiście w kasie Aquaparku.

19. Nagrodę należy odebrać w ciągu 3 dni po ogłoszeniu wyników, czyli do piątku do godziny 22:00. Po tym czasie nie ma możliwości odbioru nagrody.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 7 dni po każdorazowym ogłoszeniu wyników, tj. do wtorku włącznie.

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładne uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs na Facebooku–reklamacja”.

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników akcji konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Aquapark Kutno -MOSiR Kutno.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

30. Dane osobowe przetwarzane będą za zgodą osób, których dane dotyczą i które wyraziły zgodę na ich przetwarzanie (Art.6.1.a RODO 2016/679).

31. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.

32. Podanie danych niezbędnych do uczestnictwa w konkursie jest dobrowolne wynikające z RODO 2016/679 art.6 p.1c.

Postanowienia końcowe

31. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

32. Spory odnoszące się i wynikające z akcji konkursowej będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji konkursowej w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Aquapark Kutno -MOSiR Kutno.

34. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Regulamin konkursów.pdf

 
Galeria zdjęć - ferie 2022 PDF Drukuj Email
wtorek, 08 marca 2022 12:30

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z ferii w Aquaparku Kutno.

Galeria zdjęć

 
Maraton KettlleBell PDF Drukuj Email
wtorek, 01 marca 2022 10:37

REGULAMIN

 
Bez limitów !! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2022 13:33

 
Walentynki'22 PDF Drukuj Email
niedziela, 13 lutego 2022 10:21

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 136