.

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

 

Regulamin kręgielni PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 grudnia 2021 00:00

REGULAMIN KRĘGIELNI AQUAPARKU KUTNO

 

Wszystkie osoby korzystające z torów kręgielni Aquaparku Kutno podlegają ustaleniom poniższego regulaminu:

 1. Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników powinien zmienić obuwie na takie które nie pozostawia śladów na powierzchni - obuwie z tzw. podeszwą non-marking (kauczukową) o przeznaczeniu sportowym. Obuwie można przynieść ze sobą lub odpłatnie wypożyczyć w szatni.  Granie, wchodzenie na rozbieg w obuwiu innym jest zabronione.
 2. Czas gry naliczany jest od momentu uruchomienia toru przez pracownika kręgielni, które nastąpi po dokonaniu opłaty za rezerwację. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
 3. Na rozbieg zabrania się wnoszenia artykułów spożywczych.
 4. Osobom w stanie wskazującym na nadmierne spożycie alkoholu zabrania się korzystania z toru oraz kul bowlingowych.
 5. Kulę należy wyrzucić z za linii oznaczającej początek toru (linia faulu).
 6. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
 7. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 8. Przed rzutem należy upewnić się, że w tej samej chwili na sąsiednim torze nie jest wykonywany rzut. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
 9. Kule przeznaczone do gry, powinny znajdować się na podajnikach do czasu w którym wykonywany będzie rzut.
 10. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka (sweep) nie powinna być widoczna.
 11. Wykonanie rzutu  na wyłączonym torze bądź w czasie gdy opuszczony jest sweep podlega karze umownej w wysokości 70 zł.
 12. Doprowadzenie do złamania sweepa jest równoważne z koniecznością zapłaty kary umownej w wysokości 2500 zł.
 13. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Jeden gracz gra jedną kulą. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 14. Jednoczesne wyprowadzenie na tor więcej niż jednej kuli może spowodować awarię toru.
 15. W przypadku jakichkolwiek awarii: zacięcia maszyny, złego ustawienia kręgli, zablokowania kuli w rynnie należy wezwać obsługę Aquaparku Kutno. Samodzielne usuwanie awarii, wchodzenie na tory jest zabronione.
 16. Przy podniesionych rynnach (bumperach) mogą grać dzieci do lat 10.
 17. Po zakończonej grze należy opuścić kanapy przy torze.
 18. Osoby posiadające własne akcesoria bowlingowe (buty, kule) mogą korzystać z nich podczas gry. Aquapark Kutno nie odpowiada za prywatne akcesoria gości.
 19. Pracownicy ochrony są uprawnieni do wyproszenia z torów osób nietrzeźwych, które zakłócają grę innym gościom.
 20. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
 21. Wszelkie uwagi, wątpliwości związane z pracą maszyn i torów prosimy zgłaszać do pracowników Aquaparku Kutno.
 22. W przypadku nie zastosowania się do postanowień, Aquapark Kutno nie ponosi odpowiedzialności za powstałe obrażenia.
 23. Aquapark Kutno nie odpowiada za rzeczy gości pozostawione na terenie obiektu.
 24. Teren Aquaparku Kutno jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności  w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Aquaparku Kutno gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 25. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Aquapark Kutno nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Na terenie kręgielni obowiązuje całkowity zakaz:
  a)   wnoszenia opakowań szklanych, alkoholu, ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów oraz artykułów  spożywczych zakupionych poza Aquaparkiem Kutno.
  b)   przebywania zwierząt,
  c)   wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 

Rezerwacja torów

 1. Rezerwacje torów mogą być dokonywane telefonicznie ( 24 357-56-11) lub osobiście w kasie kręgielni Aquaparku Kutno,  po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 3. Gry rozpoczynają i kończą się o pełnych godzinach.
 4. W przypadku spóźnienia się gracza:
  a) czas gry nie będzie przedłużony, a gracz zobowiązany jest do zapłaty za całą godzinę.
  b) po upływie 15 minut od ustalonego czasu rezerwacja toru może zostać anulowana.
 5. Aquapark Kutno zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.